Til top

Vision2day økonomisystem
 
For nye iværksættere og mindre virksomheder
både momsregistrerede og ikke momsregistrerede

 
Programmet er udviklet i Excel og og kræver derfor enten MS Excel eller Calc fra Open Office. Excel kan default være indstillet til ikke at åbne filer med makroer, indstil derfor eventuelt først Excel:
       Menulinie: Funktioner - Makro - Sikkerhed - Mellem         
Download økonomisystem ver. 2.2  (1,03 MB):
200x-4001 Vision2day økonomisystem.
exe
Selvudpakkende (.exe) fil, gem og brug (.xls) fil
Download evt. dansk version af Open Office fra:
http://da.openoffice.org
 
Introduktion:
Systemet er utroligt let og nemt at anvende for alle, men skulle du være i tvivl om noget, kan du altid finde hjælp i den indbyggede brugervejledning.

Du behøver ikke at have beskæftiget dig med regnskaber eller bogholderi før, lidt almindelig sund sans og viden om, at når et beløb er skrevet i "debet", så skal der altid være et tilsvarende beløb i "kredit" og omvendt, er nok. Systemet fortæller dig straks, hvis du har gjort noget galt, så du kan næsten ikke gøre noget forkert.

Derfor se blot brugervejledningen hurtigt igennem og begynd så at kontere nogle bilag for at se, hvor nemt det er.

Gå herefter tilbage til brugervejledningen og læs lidt mere om hver enkelt felt. Alle felter er detaljeret beskrevet, og i stedet for manuelle indtastninger, så kan langt de fleste konteringer udføres helt automatisk blot ved indtastning af en kode.

En anden stor fordel ved systemet er, at ved enhver kontering kan du hele tiden følge med i og se præcist, hvad der sker. Du har løbende det fulde overblik over resultatet.

God fornøjelse, og fra nu af kender du hele tiden din økonomiske status samtidigt med, at du har et fuldt og færdigt regnskab til din revisor og til ToldSkat i stedet for blot en kasse eller mappe med gamle bilag.

Med venlig hilsen - Vision2day

 
Læs også i brugervejledningen om:

Hvordan ser din økonomi ud i denne måned og for hele året ?
Samler du blot alle bilag sammen i en stor bunke og giver dem til revisoren en gang om året, eller har du løbende styr over resultatet af dine udgifter og indtægter? Har du overskud eller underskud lige nu og hvor meget?

Årsafslutning !
Når året er gået, skal der udarbejdes en afslutning på året, som danner en åbningsbalance med alle de tal, der skal overføres som primotal til næste regnskabsår.

Det skal du slet ikke tænke på, når du er færdig med året i måned 13 og har fået de sidste bilag med, så trykker du blot på en knap vist i systemet. Så udregnes hele årets driftsresultat samt din egenkapital helt af sig selv. Samtidigt udregnes og vises hele den nye åbningsbalance med alle de tal, du skal bruge som primotal til næste år. Du kan altid resette på en anden knap og gentage processen, hvis der var et bilag, du havde glemt, eller noget du vil have rettet.

Årsrapport ! (regnskab til skattevæsenet)
Udarbejdes normalt af din revisor på baggrund af dit afleverede regnskab.
Men rent faktisk udarbejder Vision2day økonomisystemet helt af sig selv et fuldt og færdig forslag til en Årsrapport til ToldSkat, som den kunne se ud fra din revisor. Har du eller din revisor tilføjelser eller ændringer til rapporten, kan der korrigeres efter behov, men Årsrapporten indeholder alle de krævede tal fra årsregnskabet.

 

Økonomisystem